Conversation Between aryman and B.L.E.A.C.H.

3 Visitor Messages

  1. Gk main ts1, cuman ts4 sama ts5... Pinjem donk om, lihat2 aja...
    Pass lewat FB aja
  2. TS1 main ID apa bang?
  3. Wedew, itu Tamashii di mana2 -_-
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3